OSG Symposium Spoedeisende Geneeskunde

OSG Symposium Spoedeisende Geneeskunde

Datum: woensdag 20 december 2017
Plaats: Hotel Van der Valk, Houten
Adres: Hoofdveste 25, 3992 DH Houten
Tijd: 09.30 tot 16.15 uur
Prijs: € 225,-
Accreditatie: ABAN, V&VN, VSR, NAPA, NVSHV

Doelgroep: artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen, medewerkers veiligheidsregio's, beleidsmakers in de zorg en iedereen die beroepshalve geïnteresseerd is.

Van de 450 deelnemers die ons congres in december 2016 bezochten mochten we zeer lovende reacties ontvangen en daarom hebben we besloten, mede op verzoek van deze aanwezigen, om ook dit jaar weer een bijeenkomst te organiseren. Naast het interessante programma dat de symposiumcommissie ook deze keer weer heeft weten samen te stellen, is het ook een leuke gelegenheid om uw collega's van andere organisaties en disciplines te ontmoeten. Ook dit jaar passeren er weer diverse onderwerpen de revue met als rode draad de spoedeisende geneeskunde. Enkele sessies worden verzorgd door twee sprekers die ieder vanuit een eigen standpunt een onderwerp zullen benaderen. Beide invalshoeken zijn daarbij aanvullend op elkaar om een zo breed mogelijke visie op het onderwerp te krijgen.

Kortom, kijk naar het interessante programma en schrijf je snel in. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, dus vol = vol!


Direct inschrijven

Vul onderstaand inschrijfformulier volledig in en u ontvangt van ons een bevestiging.
U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +31(0)30 634 65 80.


Bepaal uw eigen programma

Selecteer hieronder (per tijdstip) de sessies die u deze dag wilt volgen.


 

ZAAL 1

ZAAL 2

09.30 – 09.45 Plenaire opening
09.45 – 10.30 Spoed in de praktijk

De spoedzorg heeft de afgelopen decennia in zijn totaliteit een enorme verandering doorgemaakt, zo ook de huisartsen spoedzorg. De organisatie van huisartsenposten, de samenwerking met de diverse ketenpartners en de scholing aan huisartsen (in opleiding) kregen verder vorm. Desondanks valt er nog veel te verbeteren.

Binnen deze interactieve workshop reflecteren wij allereerst op de huidige rol van de huisarts in de spoedzorg(keten), de werkwijze en visie. Ook staan we stil bij knelpunten en formuleren we mogelijke oplossingen. Tenslotte brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en blikken samen met u vooruit.

Spreker: Drs. M. (Martijn) Rutten, coördinator NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg, huisarts UGC-Heyendael en onderzoeker IQ healthcare Radboudumc, Nijmegen

Lees meer
Opvang slachtoffers seksueel geweld

In het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werken politie en (medische) hulpverlening nauw samen in het belang van acute slachtoffers van een verkrachting korter dan 8 dagen geleden. De eerste week direct na een verkrachting biedt unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn.

Het CSG bestaat op 16 locaties in Nederland en is 24/7 bereikbaar via 0800-0188. De meeste CSG's zijn gesitueerd op de Spoedeisende Hulp.

Dr. Iva Bicanic is klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht. Vanaf 1997 werkt zij met kinderen, jongeren en jongvolwassenen die seksueel trauma hebben meegemaakt. Als coauteur werkte zij mee aan de Horizon en STEPS-methodiek voor de behandeling van de gevolgen van seksueel trauma voor resp. kinderen en adolescenten. Tevens is zij hoofd van het multidisciplinaire Centrum Seksueel Geweld dat in 2012 in het UMC Utrecht is geopend voor acute slachtoffers van een verkrachting, en inmiddels uitgerold is naar 16 locaties verspreid over Nederland. In maart 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp 'psychological and biological correlates of adolescence rape'. Tevens is zij bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland en hoofdredacteur van het EMDR Magazine.

Spreker: Dr. Iva Bicanic, psycholoog, initiatiefneemster en coördinator van Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Lees meer
10.30 – 11.15 Acute myocarditis bij kinderen zeldzaam gevaarlijk

Fulminante myocarditis bij kinderen is een zeldzaam maar indrukwekkend ziektebeeld. Deze lezing gaat aan de hand van een casus in op verschillende aspecten van de acute zorg voor kinderen met een acute myocarditis. De prehospitale presentatie, pathofysiologie van myocarditis en de nieuwste ontwikkelingen in het overnemen van vitale functies bij kinderen m.b.v. ECMO komen aan bod.

Sprekers: J. (Johan) Lindhout, Intensive- en Kinder-Intensive Care verpleegkundige LUMC en A. (Arjen) Hijman, ambulanceverpleegkundige van de RAVHM.

Lees meer
Alcohol en Jeugd

Aan de hand van casuïstiek laat Dr. Nico van der Lely u zien wat de gevolgen van alcohol zijn op het zich ontwikkelende brein van het kind en wat de omvang is van de problemen die dit tot gevolg heeft. In 2006 opende hij samen met kinder- en jeugdpsycholoog Mireille de Visser de eerste polikliniek Jeugd & Alcohol.

Tevens is hij mede-initiator van het Nederlands Signalering Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) aangaande alcoholopnames van adolescenten in alle Nederlandse ziekenhuizen. Dr. Nico van der Lely heeft meerdere boeken uitgegeven over deze problematiek.

Spreker: Dr. N.(Nico) van der Lely, kinderarts, Reinier de Graaf Ziekenhuis

Lees meer
11.15 – 11.45 Koffiepauze
11.45 - 12.30 Ambulancezorg in beweging

Ambulancezorg is een dynamisch proces. In mijn rol en functie als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en GHOR heb ik hier dagelijks mee te maken. Vorig jaar 1 januari 2016, is het GGB, Grootschalig Geneeskundige Bijstand in ons land geïntroduceerd. De jaren daarvoor heeft iedere RAV zich hierop kunnen voorbereiden.

Inmiddels zijn we een jaar verder, en hoe staat het er nu voor? In mijn presentatie wil ik ingaan op een aantal zaken, zoals, hoe hebben RAV-regio’s geoefend met deze nieuwe structuur, en wat zijn hun ervaringen. Ik hoop u in mijn presentatie mee te kunnen nemen in de ontwikkelingen van o.a. dit dynamisch proces.

Sprekers: R. (Reggie) F. Diets, Regionaal Opleidingscoördinator, Officier van Dienst Geneeskundig, Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, Ambulancezorg Gelderland Midden.

Lees meer
Virtual reality versus praktisch oefenen

Opleiden in de spoedeisende zorg heeft in de afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. Dit komt onder meer door nieuwe aandachtsgebieden, maar ook door nieuwe technische mogelijkheden. Een nieuw aandachtsgebied is bijvoorbeeld het oefenen voor grootschalige incidenten, zoals terroristische aanslagen.

Niet alleen de operationele diensten dienen zich daarop voor te bereiden, ook de ziekenhuizen moeten kunnen omschakelen in geval van plotselinge nood. Daarbij beschikt men over het ZiROP (Ziekenhuis Rampen opvang Plan).

Maar ook de techniek staat niet stil! Realisme viert nu hoogtij: de high-end emotional simulation verdringt de high-end technical simulation. De realiteit moet zo dicht als mogelijk worden benaderd. Poppen, maar ook de werkomgeving en de apparatuur, mogen tijdens een training zo min mogelijk van de realiteit afwijken.

Twee door de wol geverfde instructeurs en tevens oefenleider, gaan in hun lezing dieper in op de ontwikkelingen, de mogelijkheden, en de doelstellingen van moderne oefeningen met moderne oefenmiddelen. Aandachtspunten, doelstellingen maar ook de pitfalls zullen aan bod komen.

Sprekers: J. (Jaap) de Geus, Opleidingsfunctionaris, Trainer UMCG ambulancezorg XVR-regisseur, ETS docent, Regionaal ETS Coördinator Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland en L. (Lucas) van Rossem, organisator ZIROP oefeningen.

Lees meer
12.30 – 13.30 Lunchpauze
13.30 – 14.15 Van een mug naar een olifant. Ervaring van een GAGS

Marc werkt als GAGS en is veelvuldig aanwezig bij incidenten van gevaarlijke stoffen. Hoewel elke melding natuurlijk uiterst serieus genomen moet worden, blijkt dit in de praktijk nog als eens anders uit te pakken. Bij dergelijke incidenten wordt vaak groot ingezet door de hulpverlening, waardoor ook kleine incidenten ook groot uitgemeten worden. Marc neemt u mee in zijn wereld als GAGS.

Spreker: Dr. Ir. M. (Marc)Ruijten, ERT, toxicoloog, GAGS

Lees meer
Psycholance

Met de inzet van de psycholance kan zo’n 80 procent van de meldingen over verwarde personen worden afgehandeld zonder politie. Dit blijkt uit een evaluatie in Amsterdam. De psycholance is een aangepaste ambulance met gespecialiseerde verpleegkundigen die op een politiemelding over verwarde mensen afgaat.

In Amsterdam loopt al sinds geruime tijd een proef en de projectmanager Natascha Walpot van dit project wil graag haar bevindingen over de duurzame en doelmatige inzet van de psycholance alsmdede hoe Ambulance Amsterdam het vervoer van verwarde personen heeft ingericht, met u delen.

Spreker: Drs. N. (Natascha) Walpot, projectmanager Psycholance, Ambulancedienst Amsterdam

Lees meer
14.15 – 15.00 Moderne verslavingen

Renske Blom is psychiater i.o. en arts bij Jellinek Preventie en Sarah Graman preventie-medewerker Jellinek. Zij brengen u op de hoogte van de nieuwe trends binnen deze wereld. Welke pillen zijn "hot" wat gebeurt er met je als je ze inneemt bekeken vanuit medisch perspectief.

Sprekers: Renske Blom en Sarah Graman

Lees meer
Transcutane pacing, wanneer en hoe?

Transcutane pacing is in sommige gevallen een uiterst effectieve preventieve maatregel om een cardiac arrest te voorkomen. Deze sessie behandelt tips en tricks uit de praktijk en de plaats van transcutaan pacen binnen het ALS-algoritme.

Sprekers: J. (Johan) Lindhout, Intensive- en Kinder-Intensive Care verpleegkundige LUMC en L. (Lisa) van de Lint, SEH-verpleegkundige LUMC

Lees meer
15.00 - 15.30 Koffiepauze
15.30 – 16.15 Omstanderhulp bij levensbedreigend bloedverlies: What’s new?!

Hoe stop ik levensbedreigend bloedverlies? Dit is niet moeilijk maar moet wel geleerd worden! Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg en Esther Landman-van der Boom, NRR BLS/ALS-instructeur, beiden instructeur ‘Stop de bloeding - red een leven’, gaan in op het herkennen van levensbedreigend bloedverlies en bespreken ins- and-outs van hulpmiddelen zoals het tourniquet (dat weer terug is van weggeweest). Iedereen kan bloedingen stoppen!

Sprekers: Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg VUmc, instructeur "Stop de bloeding – red een leven" en Esther Landman-van der Boom, reanimatiecoordinator AMC, instructeur "Stop de bloeding – red een leven"

Lees meer
Damn, we're good!
Reanimatie, geschiedenis, heden en toekomst

In al onze bescheidenheid zullen wij Nederlanders ons niet zo snel op de borst slaan als we ergens heel goed in zijn. Toch zijn er wel degelijk zaken te noemen die daarvoor in aanmerking komen. Kijkende naar de internationale data, blijken wij in Nederland de beste infrastructuur te hebben om reanimaties tot een goed einde te brengen.

Door het nummer 1-1-2 kan bij elke situatie snel professionele hulp worden ingeschakeld en veel mensen kunnen gelijk beginnen met reanimeren. De veelvuldige aanwezigheid van AED’s, maar ook de snelle komst van goede ambulancezorg, maken het plaatje steeds verder compleet. Goede klinische zorg met mogelijkheden tot snelle interventie en de bijpassende nazorg, maken het helemaal af.

Nederland staat aan de wereldtop waar het gaat om reanimatie! En het grappige is: als je terugkijkt in de geschiedenis van de reanimatie, dan heeft Nederland al veel vaker een prominente rol gespeeld om het succes bij reanimatie te verbeteren.In een fascinerende lezing, brengen Ruud Koster en Dennie Wulterkens het heden en het verleden bij elkaar. Als Nederland hebben we al eeuwenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de reanimatie. Ze kijken terug in de tijd, maar ook naar de huidige tijd en de toekomst en hopen dat iedereen na deze lezing de zaal vol trots verlaten!

Sprekers: Dr. R. (Ruud) Koster, cardioloog en onderzoeker en D. (Dennie) Wulterkens

Lees meer
16.15 Einde seminar

Gegevens deelnemer

  

Wie voldoet de betalingsverplichting?

  

Bedrijfsgegevens

Wie is contactpersoon voor deze inschrijving?

  

Gegevens contactpersoon

  
Kijk eerst het formulier nog eens na. Hartelijk dank voor uw inschrijving. Binnen 2 werkdagen zult u van ons bericht ontvangen.