Nieuws

Nieuws van OSG

Graag houden wij u op de hoogte van nieuws over OSG en de medische branche. Op deze pagina vindt u nieuws, tips en andere informatie met betrekking tot OSG-VvAA.

Nieuw logo

De huisstijl en het logo van OSG zijn vernieuwd. Het nieuwe logo is opgebouwd uit vijf symbolen, die van toepassing zijn op OSG. Haalt u ze er allemaal uit? Ontwerper Wouter Anbeek licht toe: “Ten eerste vindt u in het logo één van de varianten van de Star of Life, internationaal het symbool van de Spoedeisende Geneeskunde. Daarnaast is er in de centrale vorm een hart te ontdekken. Het hart is gebruikt als symbool voor het menselijk lichaam, dat onderwerp is tijdens de opleidingen, cursussen en trainingen. Verder ziet u een uil. De uil is als symbool voor wijsheid al eeuwenlang verbonden aan veel culturen. Al in de Griekse mythologie droeg Athena, de godin van de wijsheid, een uil op haar schouder, om te kunnen zien wat anderen niet zagen. De essentie van ware wijsheid. Minder opvallend aanwezig zijn de baret als academisch hoofddeksel en de esculaap, die beiden op gestileerde wijze zijn verwerkt. De baret is terug te vinden op de kop van de uil, een groene baret met een rood kwastje. De slingerende vorm van de esculaapslang komt terug in de vleugel van de uil.”

Themabijeenkomsten OSG VvAA

In het najaar staan drie themabijeenkomsten gepland. OSG heeft een aantal boeiende sprekers voor u geselecteerd. De onderwerpen tijdens deze avonden zijn:


Rookinhalatie

Dinsdag 26 september, aanvang 19.00 uur. Dr. Ir. M. (Marc) Ruijten (ERT, Toxicoloog, GAGS).

In Nederland waren in 2015 34 fatale woningbranden met 38 dodelijke slachtoffers. Welk letsel en welke zorgbehoefte kunnen zorgverleners bij brandslachtoffers verwachten? Brandwonden liggen voor de hand, maar rookinhalatie is een minstens zo groot probleem. Iedere brand is eigenlijk een chemisch incident. De toxiciteit blijkt sterk af te hangen van de omstandigheden, met name of de slachtoffers betrokken zijn bij een binnenbrand of in de buitenlucht worden blootgesteld. We verkennen deze avond welke typen letsel kunnen ontstaan, welke toxidromen een rol spelen en welke nasleep door een brand kan ontstaan. De nadruk ligt op de gevolgen van rookinhalatie.

U kunt zich contact inschrijven voor deze themabijeenkomst.


Veranderende ongevalsmechanisme bij moderne voertuigen

Dinsdag 10 oktober, aanvang 19.00 uur. W. (Wim) Vivié en Th. W. (Dennie) Wulterkens (beiden Gespecialiseerd Instructeur Technische Hulpverlening).

Moderne auto's zijn voorzien van zeer veel veiligheidsmaatregelen om de inzittenden optimaal te beschermen. Maar enerzijds worden de grenzen van het geweld overschreden waardoor de maatregelen hun werk niet meer kunnen doen, anderzijds moeten hulpverleners de inzittenden uit de auto halen en dan blijken veel veiligheidsmaatregelen een vertragende werking te hebben op de hulpverlening. Een geheel ander aspect is de materiaalkeuze voor de staalsoorten waarvan auto's worden gebouwd. Al deze aspecten zorgen er voor dat mensen bij een ongeval andere soorten verwondingen krijgen dan voorheen. Ook maken veel hulpdiensten zich daarnaast zorgen om de nieuwe wijze van aandrijving van moderne auto's. Zo kan men allerhande brandstoffen aantreffen (van benzine tot waterstof!) en inmiddels rijden er voldoende elektrische voertuigen rond om er vanuit te gaan dat bij het verongelukken hiervan, zich ook bijzondere situaties voordoen. De sprekers zullen deze avond ingaan op de problematiek die deze vooruitgang voor de hulpverleners met zich meebrengt.

U kunt zich contact inschrijven voor deze themabijeenkomst.


Stress tijdens spoedeisende hulpverlening: effecten op performance en beheersing strategieën

Dinsdag 7 november, aanvang 19:00 uur. Dr. P.G. (Peter) Renden, bewegingswetenschapper, VU Amsterdam.

In de spoedeisende hulpverlening moet je soms snel handelen om het leven van een patiënt te redden. De stress die hierbij komt kijken heeft invloed op je denken, besluitvorming en handelen. Peter Renden is onderzoeker aan de VU en is gepromoveerd op de effecten van stress op performance van politieagenten. Op basis van zijn resultaten worden politietrainingen verbeterd om beter te kunnen presteren. Tijdens de avond wordt de toepassing van deze kennis vertaald naar de spoedeisende medische hulpverlening. Zo is er reeds een stressbeheersingstraining ontwikkeld voor artsen in opleiding tot anesthesioloog. Dus wees welkom bij deze themabijeenkomst, als je je hoofd koel wilt houden tijdens acute situaties.

U kunt zich contact inschrijven voor deze themabijeenkomst.


Schrijf nu in: Symposium Spoedeisende Geneeskunde op 20 december 2017

Het OSG congres Spoedeisende Geneeskunde 2016 was een daverend succes. Meer dan 450 mensen bezochten ons congres. Op veler verzoek vindt in 2017, afwijkend van dit tweejaarlijkse congres, een uniek symposium plaats.

Een aantal sessies wordt verzorgd door twee sprekers die ieder vanuit een eigen standpunt een onderwerp zullen behandelen. Beide invalshoeken zijn daarbij aanvullend aan elkaar om een zo breed mogelijke visie op het onderwerp te krijgen. Kortom, het belooft weer een interessant en uniek symposium te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort kunt u hierover meer lezen op onze website.

Doelgroep: (specialistische) artsen en - verpleegkundigen, huisartsen, chirurgen, cardiologen, anasthesisten, SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, studenten geneeskunde, medewerkers veiligheidsregio's en beleidsmakers in de zorg.


Klik hier om u direct in te schrijven.

De winnaar van de OSG-VvAA Venticare-actie is bekend

Op 31 mei en 1 juni vond in Supernova bij de Jaarbeurs in Utrecht Venticare 2017 plaats. Door middel van het achterlaten van persoonsgegevens bij de stand van OSG-VvAA, konden bezoekers meedoen aan de OSG-VvAA Venticare-actie en een gratis toegangskaart ter waarde van € 195 voor het OSG Symposium winnen. Het OSG Symposium vindt plaats op woensdag 20 december.

Uit de vele deelnemers is als winnaar uit de bus gekomen: M. Boer, SEH verpleegkundige bij Isala. Van harte gefeliciteerd! De winnaar krijgt automatisch bericht. De gratis toegangskaart voor het OSG Symposium wordt thuisgestuurd.