Bel +31(0)30 634 65 80 info@osg-vvaa.nl

Hosting partners

Hosting partners


NVIC

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is een vereniging voor artsen met belangstelling voor Intensive Care geneeskunde. De vereniging is opgericht in 1977 en telt momenteel ruim 1500 leden.

De vereniging kent gewone leden (GIC erkende intensivisten) en IC-fellow leden (zij die in opleiding zijn tot intensivist). Daarnaast kent zij buitengewone leden (artsen en andere professionals met belangstelling voor Intensive Care Geneeskunde).

De NVIC vertegenwoordigt de Intensive Care geneeskunde in Nederland in de ruimste zin des woords, waarbij als kerntaken worden gezien het bevorderen van de Intensive Care geneeskunde, het behartigen van de belangen van de Intensive Care patiënt door de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan deze patiënten te bevorderen en ontwikkelingen te stimuleren en het kennisgebied van de Intensive Care geneeskunde te vergroten.

Het OSG en de NVIC werken nauw samen. De NVIC organiseert jaarlijks een drie verschillende cursussen, te weten:

  • FCCS
  • Luchtwegmanagement op de IC
  • Echografi

Alle cursussen vinden plaats op de locatie van het OSG. Ook verzorgt het OSG de inschrijvingen en de cursusadministratie.


Deus spoedechografie
DEUS

www.deus.nl

DEUS is sinds 2012 actief op het gebied van Point-of-Care echografie onderwijs.

Regelmatig worden bij het OSG door DEUS echografie cursussen georganiseerd voor diverse medisch specialistische doelgroepen. De administratieve afhandeling en de inschrijving wordt door het OSG verzorgd. Meer informatie over de inhoud van de cursus vindt u op www.deus.nl