Teamtraining spoedeisende geneeskunde voor de huisartsenpraktijk.

Teamtraining spoedeisende geneeskunde voor de huisartsenpraktijk

Inhoud cursus

De huisarts is weer helemaal terug in de spoedeisende geneeskunde. Al in de opleiding wordt hieraan veel aandacht besteed. En door initiatieven zoals STAR(T)-Class wordt geleerd om eenduidig een spoedpatiënt te benaderen , te prioriteren en te behandelen. Maar spoedzorg betekent ook de betrokkenheid van alle aanwezigen in de huisartsenpraktijk. Daarom is in nauwe samenwerking met het NHG deze cursus ontwikkeld. Het biedt de mogelijkheid om met alle medewerkers van de huisartsenpraktijk te worden bijgeschoold in de systematische benadering van een spoedpatiënt. Van het eerste belletje tot aan de overdracht aan de ambulance.

Leerdoelen

De cursus is praktisch ingericht en kent drie pijlers: reanimatie, de ABCDE-systematiek en communicatie & samenwerking. Reanimatie wordt benaderd vanuit de huisartsenpraktijk: taakverdeling, assistentie, logistiek, maar ook de (on)mogelijkheden voor de praktiserende huisarts komen uitgebreid aan bod. Vervolgens wordt de ABCDE-methodiek nader toegelicht en vooral geoefend. Samenwerking is het sleutelwoord. Dit blijkt vooral tijdens het laatste deel waarin communicatie tijdens spoedeisende situaties centraal staat. Aan de hand van scenario’s wordt op positieve wijze ondersteuning geboden aan het verbeteren hiervan.Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

Teamtraining spoedeisende geneeskunde voor de huisartsenpraktijk.

Medewerkers van huisartsenpraktijken: huisartsen, praktijkondersteuners, AIO’s en doktersassistenten.

De cursus bestaat uit twee dagdelen. U bepaalt zelf of de cursus wordt gevolgd op één dag, een middag en een avond, of verspreid over twee avonden.

Medewerkers van huisartsenpraktijken.

De cursus is volledig afgestemd op de NHG-richtlijnen.

De cursus is geaccrediteerd voor de genoemde beroepsgroepen (Bureau Cluster 1, NVDA, etc.)Cursusaanbod

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.