Cursus Spoed ABCDE Huisartsen

Huisartsen

In samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft OSG-VvAA een cursus Spoed ABCDE Huisartsen ontwikkeld.


Inhoud cursus

De cursus Spoed ABCDE Huisartsen is volledig afgestemd op de werkomgeving en beschikbare hulpmiddelen van de huisarts. Tijdens de cursusdag worden theorie en praktijk afgewisseld. De huisarts krijgt oefeningen, praktische vaardigheden en scenariotraining aangereikt.


Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Spoed ABCDE Huisartsen bij opleidingsinstituut OSG is de cursist in staat om:

 • De acute klacht als basis voor diagnostiek en behandeling te nemen.
 • Patiënten met een acute hulpvraag systematisch te benaderen.
 • Bij patiënten met een acute hulpvraag levensbedreigende aandoeningen te herkennen en onmiddellijk in te grijpen.
 • Prioriteiten te stellen aan de behandeling.
 • Een acute situatie te benaderen met inzicht en achtergrondinformatie over de omgeving waarin de patiënt zich bevindt.
 • Eigen veiligheid te waarborgen in acute situaties.
 • De schakels van de keten van spoedeisende hulpverlening naadloos op elkaar te laten aansluiten.
 • Gezondheidswinst te halen door een systematische en eensluidende werkwijze van alle hulpverleners toe te passen conform de ABCDE-methodiek.
 • Verschillende tiltechnieken toe te passen.
 • De stabiele zijligging toe te passen.
 • Verschillende handgrepen toe te passen die een vrije ademweg garanderen.
 • Een spoedeisende patiënt in een behandelbare positie te brengen.
 • Diverse technieken voor ondersteuning en overname van de ademhaling toe te passen, met en zonder hulpmiddelen.
 • Zuurstof toe te dienen en te doseren, met gebruikmaking van verschillende toedieningssystemen.
 • Een infuussysteem gereed te maken.
 • Manuele fixaties van de wervelkolom toe te passen.
 • Te bepalen over welke middelen en materialen de huisarts dient te beschikken.

Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

De cursus Spoed ABCDE Huisartsen wordt gegeven volgens de richtlijnen van de NHG. De cursus kan bij u op locatie worden georganiseerd of centraal in het land bij opleidingsinstituut OSG te Houten.

Op verzoek van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) heeft het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG) de cursus Spoed ABCDE ontwikkeld. In deze cursus, die twee dagdelen duurt, leert u het handelen volgens de ABCDE-systematiek. Het toepassen van de beproefde ABCDE-systematiek biedt u de volgende voordelen:


 • U stelt een potentieel levensbedreigende aandoening bij een spoedeisende patiënt snel en objectief vast.
 • U krijgt een praktische structuur aangeboden in zowel denken als handelen in dergelijke (complexe) situaties.
 • U spreekt dezelfde taal als uw ketenpartners binnen de spoedeisende zorg: u kunt met professionals van ambulancedienst tot specialist snel, doeltreffend en effectief communiceren.
 • U handelt met dezelfde prioriteiten als uw ketenpartners, waardoor de meest bedreigende aandoeningen snel en effectief worden aangepakt.

De cursusduur Spoed ABCDE Huisartsen duurt twee dagdelen.

De cursus Spoed ABCDE is ontwikkeld voor huisartsen.

De cursus Spoed ABCDE wordt gecertificeerd door Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en OSG-VvAA.

De cursus Spoed ABCDE is geaccrediteerd voor zeven punten.Cursusaanbod

CursusDatumPrijsStatus
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen 14-3-2018 € 370,- Beschikbaar

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier volledig in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.
U kunt ons ook bellen op telefoonnummer +31(0)30 634 65 80.


Cursusaanbod

- Maak uw keuze -
Spoedeisende Geneeskunde voor Huisartsen - 14-3-2018 - € 370 - Beschikbaar
De met * gemarkeerde velden moeten worden ingevuld.

Gegevens deelnemer

  

Wie voldoet de betalingsverplichting?

  

Bedrijfsgegevens

Wie is contactpersoon voor deze inschrijving?

  

Gegevens contactpersoon

  
Kijk eerst het formulier nog eens na. Hartelijk dank voor uw inschrijving. Binnen 2 werkdagen zult u van ons bericht ontvangen.