Basic Life Support (BLS-AED)

Basic Life Support (BLS-AED)

Iedereen kan leren reanimeren. In de cursus Basic Life Support (BLS-AED) bij opleidingsinstituut OSG leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) zo goed mogelijk kunt helpen.

Met de vaardigheden die u gedurende de cursus Basic Life Support leert, kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. Door middel van theorie en het oefenen van vaardigheden leert u te handelen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassage) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. U volgt de aanwijzingen van de AED en indien nodig kan de AED het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok kan wellicht het hart weer op gang brengen. Als u de beschikking heeft over een AED en deze kunt bedienen, dan heeft het slachtoffer een nog grotere kans om te overleven.


Inhoud cursus

Tijdens de cursus basale reanimatie (BLS-AED) bij volwassenen bij opleidingsinstituut OSG worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Terminologie.
 • Keten van overleving.
 • Klinische en biologische dood.
 • Systematische benadering.
 • Toepassen van hartmassage en mond-op-mondbeademing.
 • Gebruik van eenvoudige hulpmiddelen (beademingsmasker).
 • Demonstratie AED.
 • Motivatie AED gebruik.
 • Gebruik AED.
 • Het toedienen van defibrillatie.
 • De post-reanimatiefase.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de basale reanimatie volwassenen (BLS-AED) is de cursist in staat om:

 • De noodzaak tot reanimatie te benoemen.
 • Een reanimatiebehoeftig slachtoffer te herkennen.
 • Het slachtoffer systematisch te benaderen.
 • Op de juiste wijze professionele hulp in te schakelen.
 • Hartmassage en mond-op-mondbeademing toe te passen.
 • De voor- en nadelen van hulpmiddelen te benoemen.
 • De relatie tussen basale reanimatie en defibrillatie te benoemen.
 • Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet.
 • De werking van defibrillatie te benoemen.
 • De AED te bedienen en te incorporeren in de basale reanimatie.
 • Voorwaarden en beperkingen van het gebruik van een AED te benoemen.

Doel cursus
Doelgroep
Cursusduur
Toelatingseisen
Certificering
Accreditatie

Het leren toepassen van basale reanimatiehandelingen bij volwassenen met gebruikmaking van eenvoudige hulpmiddelen en met behulp van Automatische Externe Defibrillator.

Professionals in de gezondheidszorg die willen leren reanimatie toe te passen met gebruikmaking van AED en zonder gebruik te maken van AED.

De cursus basale reanimatie volwassenen (BLS-AED) bij opleidingsinstituut OSG duurt één dagdeel, van 9.00 - 13.00 uur.

Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus.

Na afloop krijgt de cursist een certificaat als bewijs van deelname. Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC). Om de registratie geldig te houden, dient de cursist elke twee jaar een herhalingsbijeenkomst BLS-AED bij te wonen. U wordt hiervoor automatisch uitgenodigd door opleidingsinstituut OSG.

De cursus BLS-AED is door KNMG, KNGF en AbSg voor vier uur geaccrediteerd. De cursus BLS-AED is door Q-Keurmerk voor drie uur geaccrediteerd.Cursusaanbod

Voor meer informatie over inschrijven kunt u contact met ons opnemen.